Begravelse/Bisættelse

Ved dødsfald rettes henvendelse til præsten. Bedemand vil også være behjælpelig. Der skal træffes aftale om en samtale og tidspunkt/sted - kirken anbefales fremfor diverse kapeller - for begravelsen/bisættelsen.

Læs om højtideligheden, valg af salmer med flere nyttige ting på folkekirken.dk.

den danske salmebog online.dk finder man udover tekst og melodier til salmerne biografier af de enkelte salmedigtere, forklaringer på vanskelige ord og forslag til salmer i forbindelse med dåb, konfirmation, bryllup, begravelse og kirkens højtider.