Begravelse/Bisættelse

Ved dødsfald rettes henvendelse til præsten. Bedemand vil også være behjælpelig. Der skal træffes aftale om en samtale og tidspunkt/sted - kirken anbefales fremfor diverse kapeller - for begravelsen/bisættelsen.

Om højtideligheden, valg af salmer med flere nyttige ting kan man læse HER

Det danske Kirkeministerium har 10 praktiske råd ved dødsfald, som også gælder syd for grænsen. Kan læses HER.

den danske salmebog online.dk finder man udover tekst og melodier til salmerne biografier af de enkelte salmedigtere, forklaringer på vanskelige ord og FORSLAG til salmer i forbindelse med dåb, konfirmation, bryllup, begravelse og kirkens højtider.

"Genfødt til et levende håb"