Kirkelige handlinger

Ved kirkelige handlinger, dåb, konfirmation, vielse og begravelse/bisættelse skal der ske henvendelse til den lokale præst, for at træffe aftale om en samtale, hvor ritualet, den kirkelige handlings indhold og betydning gennemgåes.

Her på undersiderne til dåb etc. finder du altså kun nogle generelle informationer af mere praktisk art.

Et ofte stillet spørgsmål, nemlig om der også tales tysk ved de kirkelige handlinger, kan dog allerede besvares her: Ja, efter behov, sådan som det aftales ved samtalen.