Kirkelige handlinger

Ved kirkelige handlinger, dåb, konfirmation, vielse og begravelse/bisættelse skal der ske henvendelse til den lokale præst, for at træffe aftale om en samtale, hvor ritualet, den kirkelige handlings indhold og betydning gennemgåes. 

Her på undersiderne til dåb etc. altså kun nogle generelle informationer af mere praktisk art.

Et ofte stillet spørgsmål, nemlig om der også tales tysk ved de kirkelige handlinger skal dog allerede besvares her: JA, efter behov, sådan som det aftales ved samtalen.

 

Den danske salmebog

den danske salmebog online.dk finder man udover tekst og melodier til salmerne biografier af de enkelte salmedigtere, forklaringer på vanskelige ord og FORSLAG til salmer i forbindelse med dåb, konfirmation, bryllup, begravelse og kirkens højtider.

Salmer på dansk og tysk

Mange danske salmer findes også på tysk. Til brug ved især kirkelige handlinger, hvor familie og venner m.v. i reglen ikke alle kan dansk, lavede præster i DKS for år tilbage en dansk-tysk salmebog. Læs mere her