Torsdag, den 21. marts 2019

Harreslev

17

Böll, spaghetti-gudstjeneste

Fredag, den 22. marts 2019

FL Sct. Hans

18

Dal, spaghettigudstjeneste

Lørdag, den 23. marts 2019

Frederiksstad

15

Vogel, dåb

Søndag, den 24. marts 2019

Bredsted

14

Parbo

Egernførde                             

10

Brask

FL Ansgar Kirke

10

Kirkegaard

FL Helligåndskirken

10

Ørsted

FL Sct. Hans

10

Dal, eft. generalforsamling

FL Sct. Jørgen

11

Egeris, børnegudstjeneste

Hanved

14

Böll, eft. generalforsamling

Harreslev

11.30

Böll

Husum

15

Vogel

Lyksborg

10

Fønsbo

Lyksborg

17

Fønsbo, familiegudstjeneste

Rendsborg

14.30

Brask

Skovby

10.30

Olesen

Sørup Sognekirke

  9.30

Mogensen

Tønning

11

Jørgensen

Vesterland

10.30

Hansen

Mandag, den 25. marts 2019

Kappel

17.30

Mogensen, Gud og Spaghetti

Tirsdag, den 26. marts 2019

Fredriksstad

10

Vogel, påskevandring