Tip en venPrint
 

Velkommen til det danske mindretals kirkeVelkommen til det danske mindretals kirke

15. s. efter Trinitatis. Matthæusevangeliet 6, 24-3415. s. efter Trinitatis. Matthæusevangeliet 6, 24-34

Søren Kierkegaard (1818-1855), Danmarks eneste verdensberømte filosof, skrev 13 gudelige taler om fuglen og liljen fra Matthæusevangeliet kap. 6: Opbyggelige Taler i forskjellig Aand (3 taler - 1847), første afdeling af Christelige Taler (syv taler - 1848) og bogen med de tre taler ”Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen” (1849). De sidste udkom 2010 med monotypier af Maja Lisa Engelhart (foto), udsolgt fra forlaget, men jeg kan jo anbefale det danske bibliotek. Det er faktisk bedre end at gå ind på www.sks.dk

Forbilledet

Søren Kierkegaard skrev en del om det, så der må jo være noget kerne-kristent at lære af den frie fugl under himlen og den vilde lilje på marken fra dagens evangelium: ja, man kan lære at lade være med at bekymre sig og stole på Gud. Helt konkret i tavshed, lydighed og glæde.

 

Tavshed er nødvendig, fordi vi ellers glemmer at lytte. Livet er blevet som en byrådssal, hvor alt er sagt, bare ikke af mig.

Lydighed betyder, at misundelse over, at andre har mere, tjener mere, ser bedre ud etc. er unyttig; alt det siger nemlig intet om, hvad vi er evigt værd i Guds øjne.

Glæde er her og nu at kaste al sin sorg på Gud – for han kan bære det. Mennesket kan ikke vende ryggen til Gud uden at miste sig selv, og Kierkegaard ville ikke have undret sig det mindste over, at vi – jeg har ikke regnet efter – nok bruger mere på antidepressiva end kartofler. Det er ikke til at bære!

 

Kierkegaard er uforandret moderne (at læse), og lige så lidt dum som de færreste. At vi kan lære af fugl og lilje er ikke det samme som at skulle blive til et godt nok mælende dyr eller et græsstrå. De kan jo alt det nævnte, men kristne kan de ikke blive.

 

Forbilledet med stort ”F” er et andet. Hertil skriver Kierkegaard: ”At leve saaledes, at udfylde den Dag Idag med det Evige og ikke med den næste Dag, har den Christne lært eller lærer han (thi den Christne er altid en Lærende) af Forbilledet. .....: hvorledes har Han baaret sig ad med at leve uden Bekymring for den næste Dag? .....Langt fra os være formasteligt Forsøg paa at vinde menneskelig Beundring ved at udgrunde, hvad der ikke skal udgrundes; vi troe ikke, at Han kom til Verden for at give os Emne til en lærd Undersøgelse. Men kom Han til Verden for at sætte Opgaven, for at efterlade et Fodspor, saa skulle vi jo lære af ham. Vi have derfor ogsaa allerede i Spørgsmaalet ladet indflyde Svaret, mindet om, hvorledes Han har baaret sig ad, hvad vi skulle lære: Han havde hos sig det Evige i den Dag Idag, derfor havde den næste Dag ingen Magt over ham, den var ikke til for ham. Den havde ingen Magt over Ham, førend den kom; og da den kom og var den Dag Idag, havde den ingen anden Magt over Ham end hvad der var Faderens Villie, hvori Han evig frit havde samtykket, og hvorunder Han lydigt bøiede sig”.

 

pkm