Tip en venPrint
 

Velkommen til det danske mindretals kirkeVelkommen til det danske mindretals kirke

Søndag den 19. november 2017Søndag den 19. november 2017

Præster prædiker ikke politik. De må ikke forkynde Socialdemokratiets eller De Grønnes fortræffeligheder fra prædikestolen og det er en meget god ide, da en gudstjeneste ikke skal udarte sig til vælgermøder, hvor de fremmødte ikke har mulighed for at svare igen. Desuden ved jeg ikke helt, hvordan ”Når jeg ser et rødt flag smælde” tager sig ud på et orgel. Sikkert smukt. En kyndig organist kan få næsten hvad som helst til at lyde godt.

Nu er det jo Luther-år og set i lyset af valget til Bundestag, som godt nok fandt sted for et stykke tid siden, så er det måske på sin plads lige at opfriske forholdet mellem stat og kirke – det, som man også kalder Luthers to-regimentelære. For Luther udgjorde stat og kirke en samfundsmæssig enhed. De verdslige myndigheder er forordnede af Gud lige som kirken og Gud hersker over begge disse institutioner, som begge bidrager til at regere et land på bedst mulig vis. De verdslige myndigheder hersker ved sværdets tvang, kirken ved ordets magt. Så vidt det verdslige regimente, hvor både de statslige og kirkens institution har noget at sige.

Luther sondrer nemlig ikke mellem stat og kirke, men mellem den synlige og usynlige kirke. Den synlige er den kirkelige institution. Den usynlige kirke – det åndelige regimente – er troens kirke. Der er det forholdet mellem den enkelte og Gud, der er det afgørende. Man kan argumentere for at adskille stat og kirke. Men troen kan ikke adskilles fra et menneske, selvom man forbyder kors og tørklæder i det offentlige rum. Troen er en del af os – vores eget personlige gudsforhold, som virker i os og gør os til dem vi er.