Tip en venPrint
 

Velkommen til det danske mindretals kirke

7. søndag efter Trinitatis

Al ting på jorden har sin tid. Og det er ikke småting, der skal være tid til: at fødes og dø, at plante rydde, elske, helbrede, klage, miste, kæmpe, tale, krig og fred og meget andet. Gud har udtænkt det, men det er ikke altid det går som Gud vil, for menneskene har så mange underlige ting for, siger prædikeren.

I stedet for i ro og mag at have tillid til Gud og følge hans veje, så følger vi vores egne veje, vi lyver og kriges, konkurrerer og udfordrer, misunder og ødelægger. Vi ængstes og glemmer at passe på hinanden og være barmhjertige og have omsorg for hinanden. Det er ikke nemt at være menneske og vi gør det bestemt heller ikke altid nemt for os selv og andre.

Og hvad gør Gud så? Han udfordrer os, viser os vej, lytter til vores klage, sender os hjælp og sender os af sted for at hjælpe andre, vækker vores omsorg og vores empati.

 

Sådan sendte Jesus også de første disciple ud, og han advarede dem også på forhånd. ”Det bliver ikke let for jer, de vil både håne og forfølge jer, lægge alle mulige forhindringer i vejen for jer.  Men husk på, jeg vil gå med jer og hviske til jer, hvad I skal sige og vise jer, hvad I skal gøre”.

Det kan ind imellem være svært at finde mod til det der skal gøres. Det kan også være svært at se, hvad der er det helt rigtige at gøre. Og hvornår den rette tid er inde. Vi synes ikke altid, at vi har evnerne og modet. Ved ikke helt hvordan vi skal bære os ad. Til alt det og meget mere siger Jesus. ”frygt ikke!”

Det er ikke sådan at der ikke er noget at blive usikre, bange og forvirrede over – for der er rigeligt. Det er heller ikke sådan at der ikke er noget at ængstes over, for verden kan være farlig, ond og beregnende. Det var Jesus ganske udmærket klar over og det var det han advarede sine disciple om. Men han indgød dem mod.

”Frygt ikke!” siger Jesus. ”Jeg er med jer og Gud er med jer. Udfordringerne vil være der, de er en del af livet, men I behøver ikke at møde dem alene. Der er brug for jer, for jeres evner, indsigt og mod. Jeres kærlighed og barmhjertighed. Og jeg vil være med jer. Sammen med mig er i altid I Guds hånd lige gyldigt hvad der end måtte sked med jer. Frygt ikke, for I er mere værd end mange spurve. På jer er selv alle hovedhår talte.”