Tip en venPrint
 

Velkommen til det danske mindretals kirkeVelkommen til det danske mindretals kirke

2. søndag efter trinitatis Lukas 14. 16-242. søndag efter trinitatis Lukas 14. 16-24

Da en præst engang spurgte Luther, hvad han skulle gøre, når han opdagede at der i menigheden var folk, der i tyve år ikke havde modtaget sakramenterne? Svarede Luther: - Man lader dem fare ad helvede til, og når de dør, så kast dem på møddingen!

 

Luther tog ordene fra søndagens evangelietekst særdeles alvorligt. Her slutter teksten nemlig med denne klare tale. For jeg siger jer: Ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid!

 

Baggrunden er at Jesus i en lignelse sammenligner Guds rige med en rig mand der indbyder til fest. Men kendetegnene for alle de, der først var indbudt, er at de ikke kommer. De undskylder sig med, at de havde så meget andet at se til. En havde købt et par okser og måtte ud og se til dem. En anden havde giftet sig og mente ikke, han kunne forlade sin unge brud.

 

Fra den Gammel Testamentlige læsning til samme søndag  fortælles der, at vi er inviteret til et festmåltid med  fede retter og årgangsvin på bjerget Zion.

Bjerget Zion er på en gang et billede på både det jordiske og det himmelske. Så festen, vi er inviteret til, finder altså både sted her og nu i form af gudstjenesten og så engang på den anden side af døden.

 

Det er da fantastisk, tænk at sidde til bords i Guds rige! For det er lige netop, hvad vi gør i kirken. Vi er til fest og tilmed får vi den frihed, glæde og fortrøstning som kommer af at vide sig i guds nærhed. Både nu og i al evighed. Vi får godt nok ikke, på denne side af døden, fede retter og årgangsvin. Men vi får del i Jesu legeme og blod, som gives os til syndernes forladelse, hver gang vi går til alters.

 

Desværre er der stadigvæk enkelte der undskylder sig og bliver væk fra denne fest. Eller som jeg hørte et par konfirmander sige ved en gudstjeneste: Går du til alters? Det ved jeg ikke, jeg går til så meget; tennis, fodbold, og så har jeg lige fået en kæreste.