Tip en venPrint
 

Velkommen til det danske mindretals kirke

Søndag, den 23. september 2018, 17.s.e.tr.

HELHJERTET FORNYELSE

 

Engang hvor Bjørn Nørgaard fortalte om kunstudsmykningen i Helligåndskirken og kommenterede de 12 åbninger i Pinseporten, sagde han, at der kun skulle 12 mennesker til at forandre verden.

Han tænkte selvfølgelig på de 12 disciple, der blev sendt ud i verden med evangeliet. Disciple som gennem Ordets kraft skabte overbevisning, levende tro, håb og kærlighed. Ordet fandt vej ind i menneskehjerter og skabte nyt liv.

På søndag hører vi i kirkerne bl.a. om, hvordan Jesus kaldte tolderen Levi til discipel og dermed til et nyt liv. Vi ved, at flere andre disciple f.eks. var fiskere. Det er påfaldende, at Jesus altså ikke udvalgte sine disciplene blandt datidens teologiske elite.

Nej, det gjorde han ikke, fordi der skulle ske noget afgørende nyt og forandrende i forhold til den stivnede og livsødelæggende gamle systematiske livsopfattelse.

Vi kan let følge den grundlæggende tanke herfra op til Luthers tanker om det almindelige præstedømme, som jo betyder, at enhver har ret til uden nogen mellemperson at træde frem for Gud, ja ligefrem pligt til at medvirke til at forkynde Guds ord i sin kreds. Også det var nytænkning med reformationen. For Luther var det vigtigt at fastholde, at dette "nye" er til for menneskets og fællesskabets skyld og aldrig omvendt.

Så husk: Jesus kaldte mennesket frem. Ikke titlen, ikke professionen, ikke beføjelserne, men hver gang mennesket bag.

Det kommer også frem gennem skænderiet om fastetraditionen i søndagens evangelium, hvor Jesus bebrejdes, at han bryder fasten. Evangeliet er, at Herren så og ser, kaldte og kalder på mennesket for at sætte os fri og for at dele sin evige kærlighed med os.