Tip en venPrint
 

Velkommen til det danske mindretals kirkeVelkommen til det danske mindretals kirke

1. s. e. påske, Joh. 20, 19-311. s. e. påske, Joh. 20, 19-31

”Vi har set Herren”, siger disciplene til Thomas påskedag om aftenen i Jerusalem bag låste døre. De siger det med blanke øjne, da han kommer hjem fra et ærinde i byen, men han tror dem ikke.

”Vi har mødt Jesus”, siger folk til os på gågaden i ønsket om at invitere os med ind i dette møde. De siger det med blanke øjne, men også vi har svært ved at tro dem. Hvad er der galt med de blanke øjne? Jo, de savner en fast grund og svømmer over i himmelsk glæde i en sådan grad, at de mister alt fokus. Som Thomas har vi det bedre med klare øjne, der spejler verdens mangfoldighed og har blik for dens mange opgaver og pligter. Det er ligefrem et forræderi mod menneskelivet at beruse sig således i den himmelske glæde, at man derover glemmer de mange jordiske ting.

 

Thomas skal da heller ikke høre for sin skepsis på søndag, hvad han ellers ofte har måttet gøre i kirkens historie. Der er noget redeligt ved hans nøgterne indvending: ”Hvis jeg ikke ser naglemærkerne i hans hænder og stikker min finger i naglemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke.” Også vi foretager jo vores stikprøvekontroller af de vidnesbyrd om Jesus, der løbende påduttes os. En vis ædruelighed er et gode for at undgå sværmeri!

 

Otte dage senere får Thomas så lov til at foretage sin stikprøve på Jesus ifølge søndagens evangelium. Han konstaterer ved selvsyn, at Jesus lever og udbryder: ”Min Herre og min Gud.” Men salig bliver han dog ikke af dette syn, fordi han ikke er kommet til tro på Jesus. Han tror ham kun, fordi han har set ham. Og det er ikke tro. Troen siger aldrig ”fordi”, men tror bare, også uden at have set, og det er så dens salighed. Præcis det siger Jesus til Thomas: ”Vær ikke vantro, men troende…Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror.”

 

Kan nu være, at troen giver blanke øjne, da de ikke behøver at se. De mister alt fokus. Sådan ser det jo ud for os. Men ifølge evangeliet ser de nu meget godt. De ser nemlig ikke kun det, kan ses, men også det, der overhovedet gør, at noget kan ses. De ser Herren min Gud bag det, der kan ses. Derfor svømmer de over i himmelsk glæde, og den glæde er så deres salighed.