Tip en venPrint
 

Velkommen til det danske mindretals kirke

Forordet til "Salmer på dansk og tysk" 2015

Dansk-Tyske Salmebog
Fællesgudstjeneste, Foto: Lars Salomonsen

Det er vigtigt at kunne synge sammen, også selvom man ikke taler samme sprog. Det har været tanken bag de salmehæfter og -bøger, der både i 1600-tallet og i den nyeste tid har indeholdt salmetekster på dansk og tysk side om side. Det er formålet med denne bog, at det stadig skal være muligt at synge med hvert sit næb – sammen.

Denne udgivelse adskiller sig fra sine forgængere ved at være todelt: Første del indeholder salmer fra Den Danske Salmebog 2002 med oversættelser til tysk. Heriblandt er der også salmer, som mange har glemt, oprindeligt er tyske, fordi de i århundreder har været en del af den danske salmeskat. Anden del indeholder værdsatte salmer fra Evangelisches Gesangbuch med danske oversættelser. Således vil denne salmebog forhåbentlig kunne bruges både i flertals- og mindretalsmenigheder nord og syd for grænsen.

Man kan glæde sig over, at et stort antal danske salmer gennem 40 år er blevet oversat til tysk af en gruppe danske præster i Sydslesvig, kaldet Grundtvig-Værkstedet. Af respekt for deres arbejde er deres systematik fulgt, og deres oversættelser er efter deres ønske alle medtaget med undtagelse af salmer, der i forvejen står i Evangelisches Gesangbuch. Redaktionsgruppen har suppleret med salmer af ældre og yngre oversættere og takker særligt professor, dr.theol. Jürgen Henkys og pastor emer., dr.theol. Søren Agersnap for deres medvirken.

Derudover er der medtaget oversættelser fra forskellige salmebogstillæg. Det største problem for den salmesang, udgivelsen lægger op til, er melodierne. Der er mange fælles melodier i den danske og den tyske tradition, men de bliver ikke altid brugt til de samme salmer, ligesom der er mange melodiske og rytmiske forskelle. Derfor er der ingen noder i bogen.

Noterne over de enkelte salmer og manualen skulle gerne hjælpe lidt på vej. Det anbefales, at organister har både en dansk og en tysk koralbog til rådighed eller i det mindste salmebøger med noder. Det er reglen i tyske salmebøger, mens Den Danske Salmebog findes i en særlig udgave med noder.

Melodier fra Den Danske Salmebog kan høres på internettet www.dendanskesalmebogonline.dk og (alle strofer sunget) www.lyttildanskesalmer.dk.

Derudover indeholder bogen en oversigt over en dansk og en tysk gudstjeneste samt en ny oversættelse af det danske dåbsritual.

Der er ikke medtaget salmer på frisisk, som af og til bruges ved gudstjenester på den tyske vestkyst; der henvises til „Loow nü e Hiire“, en frisisk salmebog udgivet af Verlag Nordfriisk Instituut i 2000. I forhold til plattyske salmer henvises til Plattdüütsch Gesangbook. Op goden Kurs, Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kark; Lutherische Verlagsgesellschaft 2009, 2.udgave.

Alfabetisk register dansk-tysk

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Z - Ø - Å

 

Af dybsens nød, o Gud, til dig Aus tiefer Not schrei ich zu dir 496

 

Af højheden oprunden er Wie schön leuchtet der

Morgenstern 106

 

Aftensukket, nattegråden Abendseufzer, nächtlich Weinen 654

 

Ak Gud, fra Himlen se herned Ach Gott, vom Himmel sieh darein 394

 

Ak, bliv dog med din nåde Ach bleib mit deiner Gnade 1347

 

Aldrig er jeg uden våde Niemals bin ich ohne Sorgen 644

 

Aleneste Gud i Himmerig Allein Gott in der Höh sei Ehr 435

 

Alle mine kilder skal være hos dig Alle meine Quellen solln fließen

für dich 441

 

Almindelig er Kristi kirke Ja, allgemein ist Christi Kirche 333

 

Alt denne dag er svunden Nun sich der Tag geendet 1481

 

Alt lyser morgen klar og skøn All Morgen ist ganz frisch und neu 1440

 

Alt står i Guds faderhånd Gott, den Vater, ewig preist 375

 

Alt, hvad som fuglevinger fik Was sich empor auf Flügeln

schwingt 10

 

Altid frejdig, når du går Sei getrost, wo du auch gehst 784

 

Alverden, lovsyng Gud med klang Nun jauchzt dem Herren, alle Welt 1288

 

At sige verden ret farvel Der rechte Abschied von der Welt 538

 

Barnelivets favre dage Die entschwundnen Kindertage 454

 

Befal du dine veje Befiehl du deine Wege 36

 

Behold os, Herre, ved dit ord Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort 337

 

Bevar os, vor Gud Bewahre uns, Gott 1171

 

Bliv dog med din nåde Bleib mit deiner Gnade 2004

 

Bliv hos mig, kære Herre Krist! Bleib bei mir, lieber Herre Christ 610

 

Bliv hos os, når dagen hælder Bleib bei uns, der Tag sich neiget 773

 

Bliv og våg Bleibet hier und wachet mit mir 2002

 

Blomstre som en rosengård Blühen wie ein Rosenhag 78

 

Bær nu til alle et lys Tragt in die Welt nun ein Licht 1539

 

Bøgeløv skal spredes Schmücht das fert mit Maien 1135

 

Bøj, o Helligånd, os alle Beuge, Heilger Geist, uns alle 309

 

Børnlille, kom alle Ihr Kinderlein, kommet 1043

 

Dejlig er den himmel blå Herrlich ist der Himmel blau 136

 

Dejlig er jorden Schön ist die Erde 121

 

Del med den sultende dit brød Brich mit den Hungrigen dein Brot 1420

 

Den dag, du gav os, Herre, viger Der Tag, mein Gott, ist nun

vergangen 1266

 

Den grund, hvorpå jeg bygger Der Grund, da ich mich gründe 666

 

Den klare sol går ned Der helle Tag sich neigt 761

 

Den lyse dag forgangen er Des Tages Glanz erloschen ist 757

 

Den mørke nat forgangen er Vergangen ist die dunkle Nacht 736

 

Den signede dag med fryd vi ser Den seligen Tag voll Freud wir sehn 402 (I)

 

Den signede dag med fryd vi ser Gesegnet der Tag! Wir sehn ihn

hell 402 (II)

 

Den skønne sol så lys og klar Die helle Sonn leucht’ jetzt herfür 1437

 

Den store hvide flok vi se Die große weiße Schar dort sieh 571

 

Den yndigste rose er funden Die Lieblichste Rose wir fanden 122

 

Denne er dagen, som Herren har

gjort

Dies ist der Tag, den der Herr sich

erkor 403

 

Der er en vej Da ist ein Weg 551

 

Der kom et skib fuldlastet Es kommt ein Schiff, geladen 1008

 

Dér, hvor der er hjælp og

kærlighed

Wo die Liebe wohnt und Güte

2000

 

Det dufter lysegrønt af græs Es duftet frühlingsgrün durchs

Land 725

 

Det er så yndigt at følges ad Wie köstlich ist es, zu zweit zu

gehen 703

 

Det kimer nu til julefest Es läutet nun zum Weihnachtsfest 94

 

Det lakker nu ad aften brat Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ 341

 

Dig rummer ej himle Dich fassen nicht Himmel 324

 

Dit minde skal, o Jesus, stå Dein Name, Jesus, fest soll stehn 473

 

Drag ind ad dine porte Zieh ein zu deinen Toren 295

 

Drag ind ad dine porte Zieh ein zu deinen Toren 1133

 

Du fylder mig med glæde Du füllst mich, Gott, mit Freude 371

 

Du gav mig, o Herre, en lod af din

jord

Du gabst mir, o Herre, ein stück

deiner Erd 728

 

Du har mig døbt til dig, Gud Fader Ich bin getauft auf deinen Namen 1200

 

Du kommer, Jesus, i vor dåb In unsrer Taufe hast du uns 450

 

Du satte dig selv i de nederstes

sted

Du setztest dich selbst auf den

untersten Platz 260

 

Du ved det nok, mit hjerte Du weißt, mein Herz, schon lange 634

 

Du, Herre Krist Herr Jesu Christ 52

 

Du, som gik foran os Der du vorausgingst, weit 457

 

Du, som gir os liv og gør os glade Du, der gibst uns Leben 369

 

Du, som går ud fra den levende

Gud

Der du kommst her von Gott

selbst, unsrer Wehr 291

 

Du, som har tændt millioner af

stjerner

Du, der lässt leuchten Millionen

von Sternen 787

 

Du, som ud af intet skabte Der du schufst aus Nichts das

Leben 330

 

Dybt hælder året i sin gang Tief sinkt das Jahr in seinem Gang 732

 

En rose så jeg skyde Es ist ein Ros entsprungen 117

 

En sten i vandet gled Ins Wasser fällt ein Stein 1620

 

Er du modfalden, kære ven Bist mutlos du, mein teurer

Freund 655

 

Er Gud for mig, så træde Ist Gott für mich, so trete 665

 

Et barn er født i Betlehem Ein Kind geborn zu Bethlehem 104

 

Evighedens morgenskær Morgenglanz der Ewigkeit 1450

 

Fader du har skabt mig Vater unser im Himmel 1590

 

Flammerne er mange, lyset er ét Strahlen brechen viele aus einem

Licht 335

 

Foragter ej de ringe dage Verachtet nicht die armen Zeiten 350

 

Forlen os freden, Herre, nu Verleih uns Frieden gnädiglich 711

 

Fra Himlen højt kom budskab her Vom Himmel hoch, da komm ich

her 95

 

Fra Himlen kom en engel klar Vom Himmel kam der Engel Schar 96

 

Fra solen er oppe Vom Aufgang der Sonne 1456

 

Fred hviler over land og by Im Stadt und Land nun Frieden

zieht 778

 

Fuglen har rede, og ræven har

grav

Nest hat der Vogel, der Fuchs

seinen Bau 163

 

Fyldt af glæde over livets under Voller Freude über dieses Wunder 448

 

Gak ud, min sjæl, betragt med flid Geh aus, mein Herz, und suche

Freud 726

 

Gak under Jesu kors at stå Die Füße hin zum Kreuze richt’ 191

 

Giv mig, Gud, en salmetunge Gib mir, Gott, der Psalmen Zunge 4

 

Give da Gud, at hvor vi bo Gebe dann Gott 329

 

Godt og ondt i lys og mørke Gut und Böse, Licht und Schatten 155

 

Gud ene tiden deler Gott zählet alle Stunden 661

 

Gud er her til stede Gott ist gegenwärtig 421

 

Gud gav os ånde Gott gab uns Atem 1432

 

Gud Herren hidtil hjulpet har Bis hierher hat mich Gott gebracht 1329

 

Gud Herren så til jorden ned Als Gott, der Herr, zur Erde sah 493

 

Gud skal alting mage Gott, der wirds wohl machen 34

 

Gud ske tak og lov Gott, wir danken dir 751

 

Gud, vi er i gode hænder Gott, wir sind in guten Händen 675

 

Guds fred er mer end englevagt Der Friede Gottes ist die Wacht 676

 

Guds igenfødte, ny-levende sjæle Wiedergeborne, neulebende

Seelen 492

 

Guds kærlighed er strand og

grønne enge

Herr, deine Liebe ist wie Gras und

Ufer 1623

 

Guds menighed, syng for vor

skaber i løn

Lobsinget dem Schöpfer mit

freudigen ton 1

 

Guds ord blev aldrig bundet Dein Wort ward nie gebunden 395

 

Guds ord det er vort arvegods Dein Wort ist unser Erbteil, Herr 401

 

Guds rige lignes ved et frø Dem Saatkorn gleicht das

Himmelreich 156

 

Gør dig nu rede, kristenhed Mach dich bereit, du Christenheit 362

 

Gør døren høj, gør porten vid Macht hoch die Tür, das Tor macht

weit 84

 

Gør døren høj, gør porten vid Macht hoch die Tür, die Tor macht

weit 1001

 

Han er opstanden. Halleluja Er ist erstanden, Halleluja 1116

 

Han, som har hjulpet hidindtil Der uns bis hier geholfen hat 33

 

Han, som på jorden bejler Gott, der im Herzensgrunde 479

 

Hellig, hellig, hellig! Herre Gud

almægtig

Heilig, heilig, heilig, Gott, ewig

prächtig! 422

 

Helligånden trindt på jord Heilger Geist aus Gottes Mund 298

 

Her kommer, Jesus, dine små Hier nahen wir uns, groß und klein 123

 

Her ser jeg da et lam at gå Ein Lämmlein geht und trägt die

Schuld 190

 

Her vil ties, her vil bies Hier heißt’s schweigen, tief sich

neigen 557

 

Herre Gud! Dit dyre navn og ære Gott, dein teurer Name soll auf

Erden 7

 

Herre Jesus, vi er her Liebster Jesu, wir sind hier 417

 

Herre, du vandrer forsoningens

vej

Herr, du gehst vor uns den Weg,

der versöhnt 613

 

Herre, fordi du Weil du die Krone 57

 

Herren af søvne opvågned,

opsprang

Auf sprang der Herr, von dem

Schlafe erwacht 223

 

Herren han har besøgt sit folk Gott hat sein Volk besucht auf’s

Neu 349

 

Herrens røst var over vandet Gottes Stimme überm Wasser 388

 

Hil dig, Frelser og Forsoner Heiland, der du uns versöhnet 192

 

Himlene, Herre, fortælle din ære Himmel erzählen, o Herr, deine

Ehre 392

 

Hjerte, løft din glædes vinger Fröhlich soll mein Herze springen 114

 

Hos dig vi jubler In dir ist Freude 1398

 

Hvad Herren gør, det vel er gjort Was Gott tut, das ist wohlgetan 1372

 

Hvad mener I om Kristus Was denkt ihr von dem Christus 54

 

Hvo ikkun lader Herren råde Wer nur den lieben Gott lässt

walten 32

 

Hvo ved, hvornår mit liv har ende Wer weiß, wie nahe mir mein

Ende 1530

 

Hvorledes skal jeg møde Wie soll ich dich empfangen 86

 

Hyggelig, rolig Traulich, beglückend 411

 

I al sin glans nu stråler solen In vollem Glanz nun strahlt die

Sonne 290

 

I blev skabt som mand og kvinde Gottes Hand erschuf das Leben 706

 

I denne søde juletid In dieser schönen Weihnachtszeit 109

 

I dødens bånd vor frelser lå Christ lag in Todesbanden 220

 

I falmende blade, du kølige vind Ihr welkenden Blätter, du Wind

ohne Rast 653

 

I går var hveden moden Stand gestern reif der Weizen 717

 

I Nazaret, i trange kår In Nazareth wuchs Jesus auf 140

 

I østen stiger solen op Im Osten steigt die Sonne auf 749

 

Jeg er træt og går til ro Müde bin ich, geh zur Ruh 770

 

Jeg kommer til din krybbe her Ich steh an deiner Krippen hier 1037

 

Jeg ser dit kunstværk, store Gud Ich seh dein Kunstwerk, großer Gott 20

 

Jeg ved det, Gud, mit hele værk Ich weiß, mein Gott, dass all mein

Tun 1497

 

Jeg ved en blomst så favr og fin Ich weiß von einer Blume fein 700

 

Jeg ved, på hvem jeg bygger Ich weiß, woran ich glaube 672

 

Jeg vil din pris udsjunge Aus meines Herzens Grunde 737

 

Jesus er kommen, o evige glæde Jesus ist kommen, Grund ewiger

Freud 1066

 

Jesus er mit liv i live Jesu, meines Lebens Leben 200

 

Jesus han er syndres ven Jesus nimmt die Sünder an 511

 

Jesus lever, jeg med ham Jesus lebt, mit ihm auch ich 1115

 

Jesus, du min glæde Jesu, meine Freude 1396

 

Jesus, livets sol og glæde Jesu, meine Lebenssonne 462

 

Jesus, min drot Jesus, mein Herr 60

 

Julen har bragt velsignet bud Weihnachten Bringt uns frohe

Kund 119

 

Kimer, I klokker! ja, kimer før dag i

det dunkle

 

Läutet, ihr Glocken, ja läutet vor

Tag noch im Dunkeln 100

 

Kirken den er et gammelt hus Ewig steht fest der Kirche Haus 323

 

Kom, Guds Ånd, som liv os

skænker

Komm, o komm, du Geist des

Lebens 1134

 

Kom, Helligånd, Gud Herre from Komm, Heiliger Geist, Herre Gott 301

 

Kom, lad os tømme et bæger på ny Kommt, wir nun leeren den

Becher aufs Neu 246

 

Kom, sandheds Ånd! og vidne giv Komm, Geist der Wahrheit! Zeig

uns Christ 300

 

Kom, velsign du os, så vi ikke

skilles

Komm, Herr, segne uns, dass wir

uns nicht trennen 1170

 

Kommer, sjæle, dyrekøbte Seelen, kommt, ihr schwer

erkauften 250

 

Korn blir lagt i jorden. Tror vi, de

vil dø

Korn, das in die Erde, in den Tod

versinkt 1098

 

Krist stod op af døde Christ ist auferstanden 218

 

Kærlighed er lysets kilde Liebe ist der Born zum Leben 696

 

Kærlighed, som til et billed Liebe, die du mich zum Bilde 1401

 

Lad verden ej med al sin magt Lass, Herr, die Welt zu keiner

Stund 123.7

 

Laudato si, o mi Signore Laudato si, o mi Signore 1515

 

Lille Guds barn, hvad skader dig Kleines Kind Gottes, was fehlt dir

denn 41

 

Lover den Herre, den mægtige

konge med ære

Lobe den Herren, den mächtigen

König der Ehren 2

 

Lover Herren! han er nær Lobt den Herren, er ist nah 404

Lovpris vor Herre, ham skal alle

ære

Lobet den Herren alle, die ihn

ehren 1447

 

Lovsynger Herren, min mund og

mit indre

Lobsingt dem Herren, mein Mund,

meine Seele 3

 

Luk nu op de skønne døre Tut mir auf die schöne Pforte 1166

 

Lyksaligt det folk, som har øre for

klang

Glückselig das Volk, dem das Herz

erklingt 376

 

Lyset er kommet, natten er omme Morgenlicht leuchtet, rein wie am

Anfang 1455

 

Lysets engel går med glans Lichtes Engel geht voll Glanz 747

 

Lyslevende fra Himmerig Voll Leben einst vom Himmelreich 66

 

Løft jeres øjne og hænder mod

Herren

Unsere Augen sehn stets auf den

Herren 2003

 

Med gode magters hjælp til alle

svage

Von guten Mächten treu und still

ungeben 1065

 

Med strålekrans om tinde Verklärt im Strahlenkranze 161

Menneske, din egen magt Deine Macht, o Mensch, macht

dich 370

 

Midt i alt det meningsløse Dort, wo alles sinnlos aussieht 636

 

Min død er mig til gode Christus, der ist mein Leben 530

 

Min Jesus, lad mit hjerte få Mein Jesus, meinem Herzen gib 217

 

Min mund og mit hjerte Mein Mund mit dem Herzen 396

 

Min sjæl, du Herren love Nun lob, mein Seel, den Herren 12

 

Mit hjerte altid vanker Mein Herz will immer wandeln 125

 

Morgenstund har guld i mund Morgenstund hat Gold im Mund 752

 

Måne og sol Sonne und Mond 13

 

Nogen må våge i verdens nat Einer muss wachen in langer

Nacht 366

 

Nu bede vi den hellige Ånd Nun bitten wir den Heiligen Geist 1124

 

Nu bede vi den Helligånd Gott Heilger Geist! Dich bitten wir 289

 

Nu blomstertiden kommer Nun kommt die Zeit der Blumen 722

 

Nu falmer skoven trindt om land Nun welkt im ganzen Land der

Wald 729

 

Nu fryde sig hver kristen mand Nun freut euch, lieben Christen

g’mein 487

 

Nu går solen sin vej Nun verlässt uns die Sonne 786

 

Nu hviler mark og enge Nun ruhen alle Wälder 759

 

Nu lukker sig mit øje O Vater in der Höhe 789

 

Nu rinder solen op Die Sonne fährt herauf 743

 

Nu ringer alle klokker mod sky Nun klingen alle Glocken so hell 408

 

Nu står sjælen op af døde Nun die Seele ist erstanden 407

 

Nu takker alle Gud Nun danket alle Gott 11

 

Nu titte til hinanden de favre

blomster små

Nun grüßen sich die Blümlein

nach süßem Morgenruhn 750

 

Nu velan, vær frisk til mode Werde munter, mein Gemüte 758

 

Nu vil vi være glade igen Wir wollen alle fröhlich sein 1100

 

Nu vågne alle Guds fugle små Vom Nest nun fliegen die Vögelein 748

 

Nu åbner savnet sine øde vidder Nun öffnet Abschied seine leeren

Räume 659

 

Nu årets bedste tid er nær Die beste Zeit im Jahr ist mein 1319

 

Nåden er din dagligdag Gnade ist dein Alltag hier 522

 

O du dejlige O du fröhliche 1044

 

O du Guds Lam! med korsets skam O Gottes Lamm! Am Kreuzesstamm

439

 

O du store sejervinder O Durchbrecher aller Bande 626

 

O Guds Lam uskyldig Christe, du Lamm Gottes 440

 

O Helligånd, kom til os ned O Heilger Geist, kehr bei uns ein 306

 

Herre Krist! dig til os vend Herr Jesu Christ, dich zu uns wend 416

 

O hoved, højt forhånet O Haupt voll Blut und Wunden 193

 

O kristelighed O Christentum wert 321 (II)

 

O kristelighed O Christgläubigkeit 321 (I)

 

O kære Jesus! Hvad har du

bedrevet

Herzliebster Jesu, was hast du

verbrochen 1081

 

O, havde jeg dog tusind tunger O dass ich tausend Zungen hätte 5

 

O, kom, alle kristne Herbei, o ihr Gläub’gen 112

 

O, kommer hid dog til Guds Søn Kommt her zu mir, spricht Gottes

Sohn 638

 

O, lad din Ånd nu med os være Lass deinen Geist uns nun

vereinen 446

 

Op dog, Zion! ser du ej Zion, heb den Blick empor 380

 

Op, al den ting, som Gud har gjort Auf, alle Ding, die Gott gemacht 15

 

Op, alle folk på denne jord Auf, alle Völker dieser Welt 385

 

Op, alle, som på jorden bor Nun danket all und bringet Ehr 30

 

Op, glædes alle, glædes nu Nun freut euch, Christen aller

Welt 90

 

Påskeblomst! hvad vil du her Sag mir doch, was willst du hier 236

 

Rejs op dit hoved, al kristenhed Dein Haupt erhebe, o Christenheit 274

 

Rettens spir det alt er brækket Ach, das Recht ist eingestürzet 187

 

Rind nu op i Jesu navn Brich nun an zum Lob des Herrn 739

 

Sandheds tolk og taler Tröster der Betrübten 312

 

Se solens skønne lys og pragt Der lieben Sonne Licht und Pracht 1479

 

Se, hvilket menneske Seht, welch ein Mensch 68

 

Se, natten er fremrykket Die Nacht ist vorgedrungen 1016

 

Se, nu stiger solen af havets skød Sieh, da hebt die Sonne sich aus

dem Meer 754

 

Se, vi går op til Jerusalem Wir gehn hinauf nach Jerusalem 172

 

Sig månen langsomt hæver Der Mond ist aufgegangen 769

 

Skriv dig, Jesus, på mit hjerte In mein Herz drück so dein

Zeichen 208

 

Skulle jeg dog være bange Warum sollt ich mich denn

grämen 667

 

Skyerne gråner, og løvet falder Grau sind die Wolken, das Laub

fällt nieder 733

 

Slip os arme ej Jesu, geh voran 483

 

Som aldrig så lang er nogen dag So lang ist ja nie ein Tag, dass

nicht 353

 

Som den gyldne sol frembryder Wie die goldne Sonne prächtig 227

 

Som dug på slagne enge Wie Tau auf kahle Wiesen 544

 

Som forårssolen morgenrød Wie morgenrot der Tag erwacht 234

 

Som gæst du bød mig til dit bord Zu deinem Tisch du ludst mich ein 792

 

Som tørstige hjort monne skrige Der Hirsch schreit aus durstiger

Kehle 410

 

Sorrig og glæde de vandre til hobe Kummer und Freude, zusammen

sie wandern 46

 

Sov sødt, barnlille Schlaf, Kindlein, und liege 674

 

Spænd over os dit himmelsejl Spann über uns dein Segel auf 29

 

Stat op, min sjæl, i morgengry Steh auf, mein Seel, der Morgen

tagt 224

 

Stol du kun på dit Fadervor Bau auf dein Vaterunser nur 586

 

Store Gud! vi lover dig Großer Gott, wir loben dich 1331

 

Syng lovsang, hele jorden Lobsingt, ihr Völker alle 2001

 

Søndag morgen fra de døde Sonntag Morgen von den Toten 406

 

Så gyldent brænder Die güldne Sonne 1449

 

Så tag mig da ved hånden So nimm denn meine Hände 611

 

Tag det sorte kors fra graven Nehmt das schwarze Kreuz vom

Grabe 241

 

Tak for al din fødsels glæde Dank sei dir, dass du geboren 427

 

Tak og ære være Gud Gott sei Dank durch alle Welt 80

 

Tak, Gud, for denne lyse morgen Danke für diesen guten Morgen 1334

 

Talsmand, som på jorderige Tröster, der im Reich der Welten 294

 

Til dig alene, Herre Krist Allein zu dir, Herr Jesu Christ 505

 

Til himlene rækker din

miskundhed, Gud

Zum Himmel reicht deine

Barmherzigkeit, Gott! 31

 

Trods længselens smerte Trotz Sehnsucht voll Schmerzen 397

 

Tunge, mørke natteskyer Schwere Abendwolken ziehn 785

 

Under dine vingers skygge Unterm Schatten deiner

Schwingen 50

 

Var Gud ej med os denne stund Wär Gott nicht mit uns diese Zeit 338

 

Var I ikke galilæer Waret ihr nicht Galiläer 286

 

Velkommen igen, Guds engle små Willkommen, du liebe Engelschar 99

 

Vent på Herrens nåde Harre, meine Seele 1602

 

Vi beder, Herre, for de to Herr, vor dein Antlitz treten zwei 705

 

Vi kommer til din kirke, Gud Zu deiner Kirche kommen wir 478

 

Vi pløjed og vi så’de Wir pflügen und wir streuen 730

 

Vi rækker vore hænder frem Wir strecken unsre Hände aus 367

 

Vidunderligst af alt på jord Das größte Wunder auf der Erd 319

 

Vinden ser vi ikke Sagt, wer kann den Wind sehn 1556

 

Vintræ og grene Weinstock und Rebe 368

 

Vor Gud han er så fast en borg Ein feste Burg ist unser Gott 336

 

Vor tro er den forvisning på Der Glaub’ ist eine Zuversicht 577

 

Vær du mig nær! Nu aftnen

sænker sig

Bleib bei mir, Herr! Der Abend

bricht herein 541

 

Vær mig nær, o Gud, vær mig nær Kumbaya, my Lord: Komm zu mir,

mein Herr 1621

 

Vær velkommen, Herrens år Sei willkommen, Jahr des Herrn 74

 

Vågn op og slå på dine strenge Wach auf, dein Morgengruß

erklinge 745

 

Vågn op, min sjæl og tunge Wach auf, mein Herz, und singe 1446

 

Zions Datter fryde sig Tochter Zion, freue dich 1013

 

Zions vægter hæver røsten Wachet auf, ruft uns die Stimme 268

 

Øjne, I var lykkelige Augen, wahrlich, ihr wart

glücklich 164

 

Ånd over ånder, kom ned fra det

høje

Heiliger Geist, komme zu uns von

oben 299