Tip en venPrint
 

Den Danske Menighed i Valsbøl, Medelby, Store Vi og Skovlund

Præsten

Siden 1. januar 2009 er Finn Johannes Lyngholm Rønnow præst for de fire menigheder i Valsbøl Pastorat. Pr. 10. april 2014 for én samlet menighed.

Finn er født d. 20. juni 1975 i Fredericia og opvokset lidt uden for Holsted mellem Esbjerg og Kolding, hvor hans forældre stadig bor.

Her en kort oversigt over Finns baggrund:

1994: Student ved Ribe Katedralskole

2001: Læreruddannet ved Ribe Statsseminarium

2008: Kandidat i teologi ved Københavns Universitet med studieophold i Tyskland og Tanzania samt gennemført pastoralseminariets præsteforberedende semester

9. oktober 2008: Ordineret i Skt. Olai kirke, Helsingør, til vikariat i Lindehøj Pastorat, Herlev

15. oktober 2008: Prøveprædiken i Valsbølhus, Valsbøl Pastorat, Sydslesvig

4. januar 2009: Indsat i Valsbøl Pastorat ved gudstjeneste på Valsbølhus

 

Privat er Finn gift og har to døtre.

Præstegården

Den danske præstegård (Dansk Pastorat) ligger i landsbyen Wallsbüll/ Valsbøl. Siden begyndelsen af 2015 har præstegården adressen Maren Sørensen Weg 5. Maren Sørensen Weg ligger forenden af den sydlige indkørsel af Kirchenweg/ Kirkevej på vej op mod den tyske sognekirke og det danske mindretals forsamlingshus, kirke og skole - Valsbølhus.

Indkørslen ved hovedgade i Valsbøl
Til venstre kan man se det nye gadeskilt og til højre præstegården. Bag træerne aner man Valsbølhus' gymnastiksal
Februar 2015

Præster for Valsbøl Pastorat siden 1948

Maren Sørensen og Hans Kvist uden for Medelby danske skole og kirkesal (Foto: Ernst Meyer)

1948-1961 Hans Kvist

1962-1984 Martin Salomonsen

1985-1988 Niels E. D. Andersen

1988-2003 Niels Ebbe Huus

2003-2008 Marianne Gyldenkærne

2009-2018 Finn J. L. Rønnow

 

I tiden 1923-1948 blev menighederne regelmæssigt betjent af præster fra Flensborg, men også præster fra Danmark kom af og til for at fejre gudstjeneste med menighederne. Sygeplejersken Maren Sørensen, som var en af de ledende personer omkring grundlæggelse af den danske menighed i Valsbøl, blev selv ordineret til præst af pastor Niels Dael, som bl.a. er kendt for at have grundlagt Liselund ved Slagelse. Ifølge bogen "Se min kjole - de kvindelige præsters historie" er Maren Sørensen formodentlig den første ordinerede kvindelige præst for en dansk menighed. Det endda uden embedseksamen.

I perioden 1864-1923 blev der formodentlig ikke afholdt dansk gudstjeneste i området.