Tip en venPrint
 

Den Danske Menighed i Valsbøl, Medelby, Store Vi og Skovlund

Andre danske foreninger og foreningsliv

Denne side giver en kort introduktion til strukturen bag det danske foreningsliv lokalt.

Menigheden og resten af Dansk kirke i Sydslesvig arbejder tæt sammen med de andre danske foreninger.

 

Vores lokalområde består af tre SSF distrikter, som har deres egne danske foreninger.

De tre er:

Medelby distrikt, som udgiver DISTRIKTSNYT (klik på billedet).

Store Vi distrikt, som udgiver Store aVisen (klik på billedet).

Skovlund-Valsbøl distrikt, som udgiver Skovlund-Valsbøl Nyt (klik på billedet).

 

Årsmøderne 2018 afholdtes i Medelby ved skolen d. 1. juni, i Store Vi ved skole d. 1. juni og d. 2. juni var der årsmøde på Valsbølhus for Skovlund-Valsbøl.

 

Alle tre distrikter holder regelmæssigt fælles foreningsmøder.

 

I Skovlund-Valsbøl er der aftalt fælles foreningsmøder i Skovlund forsamlingshus på følgende datoer:

30. august kl. 19.00 med deadline d. 11. september

1. november kl. 19.00 med deadline d. 11. november

 

I Store Vi er det næste fællesmøde d. xx. xxxx 2018 kl. 19.30 i gymnastiksalens forlokale. Deadline for Store aVisen er en uge senere.

 

 

Lokale danske grundskoler (1.-6. klasse)

Klik på billederne for at læse mere om de lokale grundskoler.

Medelby skole
Skovlund skole
Valsbøl skole - Valsbølhus
Store Vi skole
Store Vi skoles egen hjemmeside
Skovlund-Valsbøl skoles egen hjemmeside

Overbygningsskoler for områdets skolebørn (7.-10. klasse)

Klik på billederne for at læse mere om overbygningsskolerne.

Cornelius Hansen skolen, Flensborg
Gustav Johannsen skolen, Flensborg
Læk skole
Duborg skolen, Flensborg (11.-13. årg.)

Lokale danske børnehaver og vuggestuer

Klik på billederne for at læse mere om de lokale børnehaver.

Skovlund børnehave
Store Vi børnehave
Bramstedlund børnehave

Forskellige danske foreningers hovedhjemmesider

Klik på logoerne for at besøge foreningens hjemmeside.