Tip en venPrint
 

Den Danske Menighed i Valsbøl, Medelby, Store Vi og Skovlund

Velkommen...

Den danske menighed i Valsbøl, Medelby, Store Vi og Skovlund er ligesom resten af DKS en del af det historiske danske mindretal i Sydslesvig og knyttet til den danske folkekirke.

Menighedens formål er at arbejde for det danske mindretals beståen og være kirke på moderne danske vilkår for både dansksindede sydslesvigere og for danske statsborgere i området. Læs mere om formålet i vedtægterne under Om menigheden.

Din danskhed måles ikke, og du skal være hjertelig velkommen til gudstjenester eller andre arrangementer. Har du brug for en præst, står præsten til rådighed for dig. Vi tales ved.

Menigheden har afholdt generalforsamling for 2016

Søndag d. 26. februar 2017 afholdte menigheden sin årlige generalforsamling. Formand Peter Lynggaard Jacobsen holdt sin sidste beretning som formand, da han i vejen havde meddelt, at han ikke ønskede at fortsætte som formand for menigheden. Han kunne i sin beretning fortælle om en menighed, der har det godt. Der er et højt aktivitetsniveau og en god økonomi. Den nu tidligere formand takkede for et godt samarbejde igennem årene både med præsten og resten af menighedsrådet. Menigheden er ham dybt taknemmelig for en bred og årelang indsats på utallige områder både som skoleleder, spejderleder, foreningsbestyrelsesmedlem og formand for menigheden.

Til menighedsrådet var der genvalg til Kirsten la Cour og Johannes Schmidt. Ellen Losch og Karin Eggert blev valgt ind i menighedsrådet. Ellen, Kirsten og Johannes for de næste to år og Karin for et år, da hun overtaget Peters menighedsrådsmandat. Karin blev desuden valgt som ny regnskabsfører/ kasserer efter Ole Rinneberg, som efter 26 år i forvejen havde meddelt, at han ikke ønskede at fortsætte.

Menigheden og menighedsrådet er dybt taknemmelig over det lange og loyale samarbejde, der har været med Ole alle årene. Han vil blive savnet, selvom der i Karin Eggert er fundet en god afløser. Det er menighedsrådets håb, at Ole fortsat vil føle sig som medlem af menigheden og komme til menighedens arrangementer i det omfang, Ole ønsker det. 

Den 24. marts blev Kirsten la Cour konstitueret som ny formand for menigheden. Ny næstformand er Nicola Schwarz. Tillykke med valget.

 

 

Præstegården og Valsbølhus har fået nye adresser

I begyndelsen af december 2014 modtog menigheden et brev fra Amt Schafflunds Bau- und Serviceabteilung, at det stykke af Kirchenweg, som går fra kirkegården til den danske præstegård ændrer navn til Maren Sörensen Weg.

Overgangen fra den ene adresse til den anden har ikke en fast dato, men bliver officiel fra det øjeblik vejskiltet sættes op.

Det er glædeligt, at borgmester Asmus' forslag og gave til menigheden ved menighedens 90 års fødselsdag bliver til virkelighed. Havde Maren Sørensens navn på skiltet indeholdt det danske ø, havde det været bedst, men det tyske ö kan jo også bruges.

Præstegårdens nye adresse pr 2015 er: Maren Sörensen Weg 5

Valsbølhus' nye adresse pr 2015 er: Maren Sörensen Weg 1

Nyt infoskilt om Maren Sørensen ved det nye vejskilt

På borgmester Asmus' initiativ er der blevet ophængt et infoskilt på tysk og dansk under det nye gadeskilt. I samarbejde med den danske præst er Maren Sørensen kort beskrevet som:

Dansk sygeplejerske og som lægperson ordineret til præst.

Leder af den grundtvigianske menighed i lokalområdet.

Grundlægger af hjemmesygeplejen i Valsbøl, Sydslesvig og initiativtager

til det danske forsamlingshus, Valsbølhus.

Virksom i Valsbøl i årene 1921-1947.

 

 

Genveje til hjemmesiden

Den direkte vej til hjemmesiden er en lang adresse. I stedet kan man benytte sig af en af de følgende genveje, som med et sekunds ventetid fører en direkte til menighedens egen side.

Du kan tilføje en af disse genveje, som alle fører samme sted hen, til dine favoritter:

 

vmss.kirken.de

Valsbol.kirken.de

Medelby.kirken.de

StoreVi.kirken.de

Skovlund.kirken.de

Menighederne fusionerer

De fire lokale menigheder har valgt at fusionere. Den 10. april 2014 blev den danske menighed i Valsbøl, Medelby, Store Vi og Skovlund stiftet. Menigheden er sydslesvigsk og folkekirkelig. Alle fire landsbyer og deres opland har deres egen sydslesvigske kirkehistorie. Valsbøl er ældst. I 1923 opstod der her en grundtvigiansk frimenighed. Maren Sørensen grundlagde sammen med de lokale folk med Lorens Jepsen i spidsen menigheden i Lorens Jepsens stue. Den 16. december 1945 blev den første danske gudstjeneste afholdt i Medelby sognekirke siden 1864, mens man d. 25. april 1948 kunne opleve, at pastor Martin Nørgaard konfirmerede syv konfirmander i Store Vi sognekirke. I Skovlund undersøges det p.t., hvornår den første danske gudstjeneste efter 1920 er afholdt.

Den danske menighed i Valsbøl, Medelby, Store Vi og Skovlund er medlem af Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS), og kan derfor kalde sig evangelisk luthersk. Tilsynsførende biskop over DKS er biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift. DKS er således tæt knyttet til den danske folkekirke og forsøger så vidt muligt at ligne den.

Desuden er DKS medlem af DSUK (Danske Sømands- og Udlandskirker). 

 

Indholdsfortegnelse_jubilaeumsskrift_2013.pdf

Jubilæumsskriftets indholdsfortegnelse.

Valsbølhus

Valsbølhus som den så ud fra haven inden tilbygninger blev lavet bagved til højre.

Valsbølhus blev bygget i 1930. Allerede i 1929 begyndte man grundigt forberedelserne til byggeprojektet, som skulle blive en historie for sig selv. Den historie kan man bl.a. læse om i jubilæumsskriftet. Festdagen for den danske menighed i Valsbøls 90 års fødselsdag blev fejret her bag vinduerne i hjørnet af bygningen.

Artikel fra Flensborg Amts julehæfte 1973: Valsbøl menighedens første 50 år