Tip en venPrint
 

Velkommen til Sporskifte danske menighed (Flensborg - Weiche)

Om Sporskifte danske menighed

Den mindste af de flensborgske menigheder findes i bydelen Sporskifte (tysk: Weiche) beliggende ved Oksevejen 8 km syd for grænsen. I de første fyrre år af menighedens historie delte den præst med nabo-menighederne Harreslev og Hanved-Langbjerg, indtil den i 1988 fik egen præst.

Menigheden har ikke egen kirke, men holder gudstjenester i en kirkesal i det danske forsamlingshus, Det Danske Hus, Alter Husumer Weg 220, Flensborg.

Da kirkesalen kun har plads til højst 120, benyttes Harreslev danske Kirke til større gudstjenester - især konfirmationer. Menighedens gudstjenester bekendtgøres i udhængsskab ved forsamlingshuset eller ved henvendelse til præsten, som også gerne oplyser om menighedens øvrige arrangementer.

Aktuelt Kirkeblad

1. halvår 2018