Tip en venPrint
 

Velkommen til Ansgar Kirke, Flensborg Nord og Kobbermølle

Om sognet

Kobbermølle og området op til grænsen samt den nordlige del af Flensborg, Ansgar kirkes "sogn" eller snarere sogne-distrikt er fra gammel tid en af danskhedens højborge. Indtil for ca. 20-25 år siden var de mange dansksindede værftsarbejdere på det store skibsværft (da der var flest: over 2.500 ansatte) og deres familier bærende for forenings- og menighedsliv. Værftets medarbejderstab er nu betydeligt mere end blot halveret og mange vil måske hæfte sig ved forandringen i forhold til før.

Der hersker meget forskellige sociale forhold i sognet, svingende fra socialt belastede områder til velsituerede.

At betegnelsen "højborg" ikke hører historien er der dog beviser nok på. Ansgar kirke har p.t. knap 650 stemmeberettigede medlemmer, hvilket svarer til o. 500 husstande  og er dermed stadig den største menighed under Dansk Kirke i Sydslesvig.


Som overalt i det danske arbejde i Sydslesvig er der også i Flensborg Nord et nært samarbejde imellem kirken og de andre danske foreninger og institutioner: 4 Skoler, 4 Børnehaver, 2 vuggestuer, 2 fritidshjem, Sydslesvigsk Forening m.fl. http://dks.folkekirken.dk/fl_nord/Sognet/sognet.htm

 

Sammen med SSF Flensborg Nord udgiver Ansgar bladet NordNyt, der udkommer 4 gange årligt, og som foruden annonceringer også indeholder artikler om livet i kirke, foreninger og institutioner.