Tip en venPrint
 

Velkommen til Ansgar Kirke, Flensborg Nord og Kobbermølle

Præster i Flensborg Nord, Kobbermølle og Nyhus.

Fra 1948 i omvendt kronologisk orden

Christina Frøkjær

Christina Theresia Frøkjær 2016- Læs mere ..

Apenrader Str. 25

24939 Flensborg

 

Tlf. 0461 - 43376

Email:ctf@kirken.de

Preben K. Mogensen

Henvendelse bedes udelukkende rettet til pkm i forbindelse med spørgsmål om medlemskab af Ansgar. Fra 1. juni 2018 fungerende præst på Angel

 

Læs i øvrigt mere...

 

Tlf. 0461-5052 8545


E-m@il

 

Træffes bedst dagligt kl. 8-10, undtagen onsdag.

Sten Haarløv

Sognepræst ved Ansgar og dansk fængselspræst 1.3.1996-1.9.2013. Derefter sognepræst i Løgumkloster. Læs mere ....

Ib Nedergaard Christensen

Ib Nedergaard Christensen 1993-2002

F. i Hjørring 1954, student smstds. 1974, kandidat Århus 1985, sognepræst i Lundum-Hansted 1.12. 1985, Skt. Lukas, Århus den 1.5. 1987.

Præst i Flensborg Nord den 1.11. 1993, fra 1.7. 2002 til pension pr. 1.8.2016 præst i Ugle Herred, Tarp

Viggo Jacobsen 1990

Viggo Jacobsen 1983-1993

Født 1953 i Åbenrå, student fra Åbenrå Statsskole 1971, kandidat fra Århus 1979, sømandspræst i Rotterdam 1.10. 1979, præst i Flensborg Nord den 1.11.1983, fra 1.9. 1993 provst DKS og præst ved Helligåndskirken

Ved Ansgars jubilæum 2008

Sognepræst ved Ansgar 1.4.1978 til 1.4. 1982. Læs mere ....

Martin Nørgaard 1959

Martin Friedrich Nørgaard 1951 (1942) - 1983

Martin Friedrich Nørgaard 28.8.1913-30.7.1996.

Landpræst i Sydslesvig 1.11. 1942 til 1.10.1951, herunder også i Kobbermølle, derefter til 31.8. 1983 præst i Flensborg Nord, Kobbermølle og Nyhus.

 

Læs mere ....

Christian Overgaard 1952
1977 til jubilæum i Sct. Jørgen

Christian Overgaard 1952-1959

Søgte 1951 stillingen som hjælpepræst i Flensborg Nord, en stilling som var blevet lovet Martin Nørgaard da han fik overdraget embedet i Flensborg Nord samme år "p.g.a. den store arbejdsbyrde". Muligvis kommet til Flensborg allerede i december 1951. Ordineret af biskop Noack. Fra 1.3. 1953 titel som "residerende kapellan". 1959 præst i Sct. Jørgen-Mørvig, Flensborg. Fra 1.4. 1964 til sin død 1993 sognepræst i Vedersø.