Tip en venPrint

Vort politiske parti

Mindretallets og regionens parti

SSF-byformanden har altid deltaget ved bystyrelsesmøderne i SSW i Flensborg. Den folkelige forening indenfor mindretallet og mindretallets politiske parti har overalt et meget nært samarbejde, hvilket for mit eget vedkommende i første omgang førte til kandidatur ved byrådsvalget 2013 og en post som "borgerligt" medlem af Socialudvalget 2013-2016. Dermed var jeg tilknyttet SSW-byrådsgruppen og deltager ved dennes møder. Fra juli 2016 er jeg rykket op og medlem af Flensborgs Byråd.

 

 
Profilbillede på Facebook
Som SSF-byformand

Preben Kortnum Mogensen. Præst. Født 1960 i Bevtoft, Sønderjylland. Af landmandsslægt og ældst af i alt fire brødre, klassisk-sproglig student Nyborg (Kostskole) 1979, studieophold (DAAD-årsstipendiat) i Tübingen 1985-1986, speciale i middelalderlig kirkehistorie, cand.theol. Århus sept. 1986 (11), akademisk oversættelsesarbejde fra dansk til tysk, præst i Ejdersted 1.8.1987, ordineret i Helligåndskirken, Flensborg 6.8.1987, præst i Grimsby, Ontario 1.3.2000.

 

Gift med Heike i 1989. Hun er født 1964 i Witzwort, Ejdersted og ikke oprindeligt hjemmehørende i mindretallet. Sygeplejerske på Dansk Alderdomshjem, 2009-2018 formand for driftsrådet (medarbejderrepræsentatonen; tillidsmand) i huset og 2003-2015 leder i FDF, Flensborg. 3 voksne børn.


Ansat som (konst.) præst ved Ansgar 1.9.2002, dog som barselsvikar i Lyksborg, indsat i Flensborg Nord den 30.3.2003,  fast ansat 31.10.2003. Sygehuspræst for rigsdanske patienter på Flensborgs sygehuse, Franziskus og Diakonissenanstalt, og webansvarlig: 1.4.03 til 1.9.13. 


Kirkebogsførende sognepræst ved Ansgar Kirke fra 1.4. 2003 til den 1.9.2016, derefter hjælpepræst ved Ansgar Kirke og hovedsageligt (80%) forpligtet på opgaver for Dansk Kirke i Sydslesvig som helhed (hjemmesider, offentlighedsarbejde, projekter, sygehuspræst (30 %), vikar ved kollegers orlov).

 

Fra 1. juni 2018 konstitueret som præst i Midtangel og Sdr. Brarup på ubestemt tid og i videst muligt omfang løst fra de just nævnte forpligtelser. 

 

Maj 2014 havde jeg den ære at modtage Niels Kjems`Initiativpris, som uddeles årligt af Slesvigsk Kreditforening.Kirkelige tillidshverv og bestyrelsesposter

Blå Kors

Y`s Men

Formand for  Støtteforeningen for værestedet Den Blå Oase i Åbenrå.

Medlem af bestyrelsen for FDF, Flensborg 1

Næstformand for Bangladeshkredsen i Sydslesvig

Webmaster for Flensborg Y`s Men`s Club

Medlem af bestyrelsen (sekretær) for "Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Flensburg (ACK FL)"

Medlem af bestyrelsen for Sydslesvigs Præsteforening

Folkelige tillidshverv og bestyrelsesposter i mindretallet (bl.a.)
Kobbermølle Museum

Formand for Sydslesvigsk Forening (SSF) i Flensborg By (7 distrikter, 4450 medlemmer)

Medlem af Sydslesvigsk Forenings Hovedstyrelse

Medlem af friluftsmødeudvalget, Flensborg

Formand for SSF Flensborg Nord (700 medlemmer)

 

Medlem af bestyrelsen for Dansk Centralbibliotek i Sydslesvig.

 

SSW-Medlem af Flensborgs byråd. Finansudvalg og Teknisk Udvalg.

 

En af ca. 15 frivillige rundvisere på Kobbermølle Museum

 

 

Tidligere bestyrelsesposter og hverv bl.a.

2006-2018 medlem af bestyrelsen, fra 2007 formand for Den Blå Oase i Åbenrå

2004-2018: Formand for KFUM og KFUK i Sydslesvig

2012-2017: Medlem af DSUK`s udvalg til etablering af dansk kirke i Thailand, tjenesterejse og rapport desangående 2013.

2013-2016 Medlem (stemmeberettiget, "bürgerschaftliches Mitglied") af Social- og Sundhedsudvalget, Flensborg By (udpeget af SSW)

2003-2015 Medlem af  "Det økumeniske runde Bord/Ökumenischer Runder Tisch" i Flensborg (formand jan. 2013-nov. 15), 1.12. 2015 afløst af ACK (se ovf.)

2005-2015 Medlem af Repræsentantskabet for Rinkenæs Efterskole

2007-2014 Medarbejdervalgt medlem af DSUK`s bestyrelse.

1996-2000 Medlem af  Fællesråd og Styrelse for Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

1998-1999 Medlem af Sydslesvigsk Forenings Forretningsudvalg

1989-1999 SSF-Næstformand og hovedstyrelsesmedlem for Ejdersted

1996-1999 Medlem af Sundhedsrådet og Voksenundervisningens Repræsentantskab.

1989-1996 Medredaktør af Kirkesiden

1988-1993 Næstformand og kasserer i lokal Ungdomsforening

1988-1989 Medlem af Kirkerådet

 

 

Diverse kirkelige udvalg bla. til 1995 udgivelsen af den nu forrige udgave af den dansk-tyske salmebog og enkelte folkelige udvalg, bla. formandskabet og redaktionen af Foreningshåndbog for SSF.

 

I tiden i Canada 2000-2002 bl.a. som præst født medlem af Sunset Mindeparks bestyrelse og en sommer "forstander" på Federation of Danish Associations in Canada`s sommerhøjskole