Tip en venPrint
 

Velkommen til Ansgar Kirke, Flensborg Nord og KobbermølleVelkommen til Ansgar Kirke, Flensborg Nord og Kobbermølle

Om Ansgar KirkeOm Ansgar Kirke

Ansgar Kirke er den danske kirke i Flensborg Nord, Kobbermølle, Klus og Nyhus. Foruden gudstjenester huser kirke og menighedshus så at sige dagligt arrangementer af forskellig art som en aktiv og naturlig del af mindretals- og bylivet i Flensborg Nord.

Aktiviteterne omfatter  klubarbejde (mandag og onsdag), sprogkursus og kortklub (tirsdag), konfirmander og minikonfirmander (onsdag-torsdag), foredrag (især i forbindelse med aftensangen torsdage) og fødevareuddeling til trængende (hver lørdag kl. 12), som foreningen "Hand in Hand" står for. Hver søndag holder en afrikansk menighed sine gudstjenester i kirken.


Kirken blev indviet Allehelgen, d. 3. nov. 1968. A. P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål har skænket kirken med tilhørende menighedshus og præstegård. Læs mere ...

Januar 2007 blev kirken, menighedshuset og præsteboligen fredet af de tyske myndigheder.

 

 

Siden sidstSiden sidst

Fra gammel tid fører sogne en "Liber Daticus" om stort og småt på stedet. Under "Krøniken" kan man se Ansgars for de senere år henholdsvis det seneste kvartal.

 


Stillingen som sognepræst ved Ansgar Kirke er ledig og i juni afvikles prøveprædiker ved tre udtagne ansøgere. Afgørelsen ventes truffet den 29. juni. 

På FacebookPå Facebook

Ansgar på Facebook