Tip en venPrint
 

Velkommen til Ansgar Kirke, Flensborg Nord og Kobbermølle

Om Ansgar Kirke

Ansgar Kirke er den danske kirke i Flensborg Nord, Kobbermølle, Klus og Nyhus. Foruden gudstjenester huser kirke og menighedshus så at sige dagligt arrangementer af forskellig art som en aktiv og naturlig del af mindretals- og bylivet i Flensborg Nord.

Aktiviteterne omfatter  klubarbejde (mandag og onsdag), sprogkursus og kortklub (tirsdag), konfirmander og minikonfirmander (onsdag-torsdag), foredrag (især i forbindelse med aftensangen torsdage). Fødevareuddeling til trængende, som foreningen "Hand in Hand" stod for er desværre ophørt fra december 2016. Hver søndag holder en fri-menighed med rødder i især Ghana sine gudstjenester i kirken ved middagstid og hver anden søndag sidst på eftermiddagen rykker så at sige alle 50-70 flygtninge fra Eritrea, som befinder sig i Flensborg-området, ind for at holde deres gudstjeneste. 


Kirken blev indviet Allehelgen, d. 3. nov. 1968. A. P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål har skænket kirken med tilhørende menighedshus og præstegård. Læs mere ...

Januar 2007 blev kirken, menighedshuset og præsteboligen fredet af de tyske myndigheder.

 

 

Fra og med den 1. juni 2018 vikarierer Lotte Kirkegaard igen  i embedet som sognepræst i Flensborg Nord og Kobbermølle. Hun træffes på sædvanlig adresse, Apenrader Str. 25, og sædvanlig telefon: 0461 - 43376. Man er altid velkommen til at kontakte hende. Regulær træffetid har vi valgt at se bort fra.

Liselotte skriver det følgende om sig selv:

Jeg hedder Liselotte Kirkegaard og har været præst i 37 år i et landpastorat på Sydøstfyn. Pastoratet består af 2 sogne: Gudme og Brudager sogn.

Jeg har haft mange forskellige opgaver, som man nu har som præst på landet og har været glad for den variation, som lå i stillingen. 

I en periode har jeg også været meget engageret i organisationsarbejde: en del i Præsteforeningen og endnu mere i Landsforeningen af Menighedsråd.

Rent personligt er jeg blevet alene for 3 år siden, og da børnene for en del år siden er flyttet hjemmefra, synes jeg, præstegården i Gudme er for stor. Da jeg samtidigt har et hus stående i Harreslev, har jeg besluttet mig for at gå på pension og flytte dertil. Jeg har set det som en chance for at se en ny egn og stifte nærmere bekendtskab med Den danske Kirke i Sydslesvig.

Jeg har dog også måttet erkende, at jeg gerne ville fortsætte med at være præst og har derfor stillet mig til rådighed, hvis der skulle være behov for det i nærheden af min bopæl. Og nu glæder jeg mig rigtigt meget til at være præst for jer i Flensborg Nord for en periode.