Tip en venPrint
 

Velkommen til Ansgar Kirke, Flensborg Nord og KobbermølleVelkommen til Ansgar Kirke, Flensborg Nord og Kobbermølle

Om Ansgar KirkeOm Ansgar Kirke

Ansgar Kirke er den danske kirke i Flensborg Nord, Kobbermølle, Klus og Nyhus. Foruden gudstjenester huser kirke og menighedshus så at sige dagligt arrangementer af forskellig art som en aktiv og naturlig del af mindretals- og bylivet i Flensborg Nord.

Aktiviteterne omfatter  klubarbejde (mandag og onsdag), sprogkursus og kortklub (tirsdag), konfirmander og minikonfirmander (onsdag-torsdag), foredrag (især i forbindelse med aftensangen torsdage) og fødevareuddeling til trængende (hver lørdag kl. 12), som foreningen "Hand in Hand" står for. Hver søndag holder en afrikansk menighed sine gudstjenester i kirken.


Kirken blev indviet Allehelgen, d. 3. nov. 1968. A. P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål har skænket kirken med tilhørende menighedshus og præstegård. Læs mere ...

Januar 2007 blev kirken, menighedshuset og præsteboligen fredet af de tyske myndigheder.

 

 

Ny sognepræst ved Ansgar Kirke, Flensborg NordNy sognepræst ved Ansgar Kirke, Flensborg Nord

Den nye sognepræst fra 18.9. 16
Christina Frøkjær sammen med sin mand, Steffen og børnene Erik og Sif på deres første, samlede besøg i deres nye hjem.

Efter at have hørt flere ansøgere har menighedsrådet ved Ansgar Kirke i Flensborg indstillet Christina Theresia Frøkjær til embedet som kirkebogsførende sognepræst.  Hun forlader pastoratet Jernved-Hjortlund i Ribe Stift for at blive præst i Sydslesvig, hvilket hun betegner som et ønskejob. 

 

Christina Frøkjær, 31 år, er vokset op i Sønderjylland og fra sin barndom fortrolig med det dansk-tyske kulturmøde i grænselandet.  Hun er cand. theol. fra Århus Universitet og har erfaring med at arbejde med mennesker både i kirkelig og anden sammenhæng.

 

Pastor Frøkjær flytter omkring 1. september ind i præsteboligen ved kirken sammen med sin mand, Steffen Frøkjær, en søn på 7 og en datter på 5 år.  Hun vil blive indsat i sit nye embede af provst Viggo Jacobsen søndag den 18. september kl. 13.30. Menighedsrådet glæder sig til en festlig afslutning på indsættelsen med Kammerkoret Coromisto fra Ålborg kl. 16.00, som kommer til Ansgar i dagens anledning.

 

Menighedsrådet ved Ansgar Kirke glæder sig over at have fundet en god afløser for Preben Kortnum Mogensen, der dog ikke forlader Ansgar helt.  Fra 1. september vil han være hjælpepræst ved kirken med 20%.  De øvrige 80% af sin arbejdestid skal han bruge som sygehuspræst, som afløser for andre sydslesvigske præster ved studieorlov og som ansvarlig for Dansk Kirke i Sydslesvigs ansigt udadtil, primært på internettet.


Indtil Christina T. Frøkjær overtager embedet ved Ansgar Kirke varetages det af den kommende hjælpepræst. Tjenstlige henvendelser både nu og siden: Tlf. 0461-43376. Email: mail(at)ansgar.kirken.de

 

 

 


På FacebookPå Facebook

Ansgar på Facebook