Tip en venPrint
 

Velkommen til det danske mindretals kirkeVelkommen til det danske mindretals kirke

Danske pastorater i SydslesvigDanske pastorater i Sydslesvig

Klik på kortet/stednavn fører til pastoratKlik på kortet/stednavn fører til pastorat

Sdr. BrarupAnsgar, SlesvigEgernførdeRendsborgFr.StadHusumBredstedEjderstedKappelLyksborgMidtangelTarpValsbølhanvedHarreslevLækAVentoftSildFlensborg
Danske pastorater i Sydslesvig