Tip en venPrint
 

Velkommen til det danske mindretals kirkeVelkommen til det danske mindretals kirke

Sydslesvigs KirkekontorSydslesvigs Kirkekontor

Provstebolig og Kirkekontor

Kirkekontoret og provsteboligen befinder sig under et tag i Wrangelgade 14, Flensborg.

Provsten, der tillige er formand for kirkerådet, bestyrelsen for  paraply-organisationen DKS, og kirkekontoret har det daglige ansvar for de  anliggender, der vedrører alle menigheder under Dansk Kirke i Sydslesvig.

 

Har man altså spørgsmål af nærmere stedsbestemt karakter (f.eks. lokale medlemsforhold, lokale tiltag, personoplysninger) skal henvendelse ske til den stedlige danske kirke/præst - se HER.

Provsten, formand DKSProvsten, formand DKS

Viggo Jacobsen

Tlf. 0461-52565

provsten(at)kirken.de

BogholderBogholder

Jonna Bardt

Tlf. 0461-52925

bardt(at)kirken.de

KontorassistentKontorassistent

Irene Muerköster

Tel. 0461 - 52925

muerkoester@kirken.de

Forretningsfører DKSForretningsfører DKS

Jytte Nickelsen

Tlf. 0461-52925

nickelsen@kirken.de

BogholderBogholder

Meike Nedbal

Tlf. 0461-52925

nedbal(at)kirken.de