Tip en venPrint
 

Velkommen til det danske mindretals kirke

 

virker i tilslutning til Danske Sømands- og Udlandskirker  (DSUK) og er en del af det danske mindretalsarbejde i Sydslesvig.

 

DKS forener de 30 danske menigheder i Sydslesvig (o. 60 prædikesteder; 22 pastorater) og har p.t. knap 6000 medlemmer. Der er knap 40.000 kirkegængere til årligt ca. 1400 gudstjenester. Det biskoppelige tilsyn har biskoppen over Haderslev Stift.

 

 

 

Der var usædvanlige nyheder ved generalforsamlingen i Valsbøl Pastorat. På Medelby Danske Skole meddelte den lokale præst, at han midt i maj 2018 fratræder embedet for at rejse til Danmark.

For generalforsamlingen blev der redegjort for, at menigheden har en sund økonomi og et stabilt medlemstal.

Se mere på Den Danske Menighed i Valsbøl, Medelby, Store Vi og Skovlunds egen side...