Tip en venPrint
 

Velkommen til det danske mindretals kirke

Kirkelige handlinger

Ved kirkelige handlinger, dåb, konfirmation, vielse og begravelse/bisættelse skal der ske henvendelse til den lokale præst, for at træffe aftale om en samtale, hvor ritualet, den kirkelige handlings indhold og betydning gennemgåes. 

 

Her på undersiderne til dåb etc. altså kun nogle generelle informationer af mere praktisk art.

 

Et ofte stillet spørgsmål, nemlig om der også tales tysk ved de kirkelige handlinger skal dog allerede besvares her: JA, efter behov sådan som det aftales ved samtalen.

Dåb, konfirmation, vielse og begravelse/bisættelse

Dåb
Konfirmation
Vielse
Begravelse