Tip en venPrint
 

Vi er Folkekirken for det danske mindretal

Kirkedagen. Dansk Kirke i Sydslesvigs generalforsamling

Dansk Kirke i Sydslesvig er organiseret som en forening og arbejder under Danske Sømands- og Udlandskirker (til den 1.1.2004 under Dansk Kirke i Udlandet).

Siden 1947 mødes repræsentanter for de danske menigheder i Sydslesvig til en årlig kirkedag i Slesvig, oprindeligt på Kristi Himmelfartsdag nu i reglen på 5. søndag efter Påske. Iflg. vedtægterne fra 1959, da Dansk Kirke i Sydslesvig blev stiftet som organisation, er det sammenslutningens "generalforsamling".


På kirkedagen aflægger provsten/formanden for Dansk Kirke i Sydslesvig og forretningsføreren deres beretninger. Disse findes på siden download

Kirkedagen den 30. april 2017

Kirkedagen 2017 blev afholdt søndag, d. 30. april. Prædikant ved den indledende festgudstjeneste var udlandsprovst Pia Sundbøll. 

Flensborg Avis artikel (ved Georg Buhl) om dagen kan læses HER

 

Iblandt de mange gæster på kirkedagen var kirkeminister Mette Bock, de tidligere ministre Torben Rechendorf og A.O. Andersen, biskopperne Marianne Christiansen og Gothart Magaard med mange flere. 

For første gang deltog den nye departementschef i Kirkeministeriet, Christian Dons Christensen. Om ham og hans indtryk fra kirkedagen kan man læse i en artikel i SydslesvigMagasinet eller HER.

Pia Sundbøll og Viggo Jacobsen. To provster. (Foto: Villi Batzlaff, DSUK)
På A.P. Møller Skolen med Slesvig Domkirkes tårn i baggrunden. Foto: DKS
Under formandens beretning. Midt i billedet og t.h. biskop Marianne Christiansen, formanden for kirkeudvalget Karen Klint, formanden for DSUK Anne Jensen, formanden for Sydslesvigudvalget Kim Andersen, og departementschef Christian Dons Christensen (foto DKS).