Tip en venPrint
 

Velkommen til Folkekirken syd for grænsenVelkommen til Folkekirken syd for grænsen

Kirkerådet. Dansk Kirke i Sydslesvigs bestyrelseKirkerådet. Dansk Kirke i Sydslesvigs bestyrelse

Kirkerådsmøde febr. 2012

Provsten, der vælges af DSUK`s bestyrelse efter indstilling fra kirkerådet, er født medlem/formand. Forretningsføreren er kirkerådets sekretær. Formand og næstformand, samt et yderligere medlem udgør et forretningsudvalg, der tager stilling til uopsættelige sager og forbereder de månedlige kirkerådsmøder. Kirkerådets 7 læge og 3 gejstlige medlemmer vælges i 6 valgkredse for en periode på 4 år og tiltræder pr. 1. søndag i advent, senest 2013.


Vedtægterne for DKS samt beretninger og kirkedagsprokoller ligger som PDF på siden "download".

Provsten og forretningsføreren aflægger beretning på Kirkedagen.

DKS forretningsudvalg. FormandDKS forretningsudvalg. Formand

Provst Viggo Jacobsen, Wrangelstr. 14, 24937 Flensborg, 0461/52565, fax 9091598, E-M@il
Provst og formand for Kirkerådet DKS fra 1.9.1993. Før da sømandspræst i Rotterdam (1979) og præst ved Ansgar Kirke, Flensborg Nord (1983). Provsten er ifølge sydslesvigsk tradition præst ved Helligåndskirken, Flensborg, som er mindretallets hovedkirke.

DKS forretningsudvalg. NæstformandDKS forretningsudvalg. Næstformand

 Næstformand Peter Lynggaard Jacobsen, Ballastkai 7, 24937 Flensborg, 0461-4308558, lynggaard(at)web.de repræsenterer kreds 4 i kirkerådet og har været kirkerådets næstformand siden juni 2007.

Han er født og opvokset i Andst ved Kolding og har haft sit hjemsted i Sydslesvig siden 1977, hvor han blandt andet har været skoleinspektør på Store Vi Danske Skole. Peter Lynggaard Jacobsen har været  omkring i foreningsgeografien i Sydslesvig, hvor han har engageret sig indenfor spejderarbejdet og i Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger.

DKS forretningsudvalg. FU-medlemDKS forretningsudvalg. FU-medlem

Lektor Helle Wind Skadhauge, Alter Kupfermühlenweg 32, 24939 Flensborg,  0461-47811,  E-m@il (kreds 3). Født og opvokset i København,  stærke sønderjydske forbindelser, i Flensborg siden 1974, lektor på Duborg Skolen (engelsk og latin). Formand for Ansgar Kirke, Flensborg Nord siden 1997. Forretningsudvalgsmedlem fra marts 2008.

Øvrige kirkerådsmedlemmer

Kreds 1:

Lærer Uwe Nissen, Kirchweg 31, 25917 Agtrup, 04662-2233, unissen(at)foni.net

Pastor Henriette Gosvig Knudsen, Osterstr. 5,25917 Læk, 04662-2443, knudsen(at)kirken.de

 

Kreds 2:
Frauke Alberts, Kiek Ut 5, 25836 Garding, 04862-8265, Frauke-alberts(at)t-online.de  

 

Kreds 3:
Sygeplejerske Jochen Arndt, Adelbykamp 35, 24943 Flensborg, 0461-22681, jjarndt(at)hotmail.de
Pastor Ea Dal,Kappelgade 38,24943 Flensborg,0461-25986, dal(at)kirken.de

 

Kreds 5:
Lærer Helene Happich, Barkhorn 18, 24787 Fockbek, 04331-123455, fam.happich(at)t-online.de
Pastor Cecilie Brask, Gerichtsberg 6, 24768 Rendsborg,04331-71127, brask(at)kirken.de

 

Kreds 6:
Lærer Lorentz Korsgaard, Amselweg 9, 24376 Kappel, 04642/2057, fax 920122

 

 

Komplet liste inkl. suppleanter HER

 

 

 

DKS-repræsentanter i bestyrelser og udvalg

På sit konstituerende møde har det nyvalgte kirkeråd d. 10. december 2013 truffet følgende valg:

 

Som Dansk Kirke i Sydslesvigs to repræsentanter i Samrådet for perioden til Kirkedagen 2014 valgtes kirkerådets formand Viggo Jacobsen og  næstformand Peter Lynggaard Jacobsen.

Som kirkerådets 3 repræsentanter til Sundhedsrådet valgtes Helle Wind Skadhauge, Jacob Ørsted, begge Flensborg, og Uwe Nissen, Agtrup. Jacob Ørsted repræsenterer kirkerådet i Sundhedstjenestens forretningsudvalg.

Kæthe Kühl, Harreslev, vil fortsat repræsentere kirkerådet i det Humanitære udvalg (SSF`s ældrearbejde).

Som kirkerådets repræsentanter i Voksenundervisningsnævnet blev Lorentz Korsgaard, Kappel, og Henriette Gosvig Knudsen, Læk, valgt.

Charlotte Bassler, Kobbermølle, vil fortsat repræsentere kirkerådet i Løgumkloster kirkemusikskoles støttekreds.

Jochen Arndt, Flensborg, valgtes som repræsentant for kirkerådet i det Mellemkirkelige Stiftsudvalg for Haderslev Stift.