Tip en venPrint
 

Velkommen til det danske mindretals kirke

Avisprædiken 2. s. eft. Helligtrekonger

Brylluppet i Kana, hvor Jesus laver vand om til vin af meget høj kvalitet, er det første tegn Johannes fortæller om. Det må have været fantastisk for det brudepar, hvis fest var ved at gå i stå – og det endda en fest for livet, glæden og kærligheden, for det er bryllupper jo. Men så sørgede Jesus lige for en masse god vin, så festen kunne fortsætte.

Jeg tror dog ikke at det vigtigste er, at Jesus er i stand til at trylle almindeligt vand om til vin af høj kvalitet. Lige som Jesu andre tegn skal det pege hen på noget andet, som er vigtigere end trylleri.  Det skal fortælle os om noget afgørende, ikke bare om Guds søn som blev menneske og vandrede om på jorden. Det skal også lære os noget vigtigt om Gud, fordi han er den Jesus peger på og er udsendt af.  Men hvad?

 

Tegnet fortæller, at Gud vil at vores glæde skal vare ved.  Hvis vi ikke bare bidder os fast i, at tingene skal være på en bestemt måde, men tør tænke lidt nyt - holder øjne og ører åbne - så kan der også findes alternative måder at få glæden til at blomstre på for os.

Og det minder os om, at også det vi ikke regner for noget videre, det helt hverdagsagtige og almindelige, kan blive forvandlet til noget stort, når vi bruger det sådan som Gud vil. Lige som renselseskarrene for Jesus blev det sted, hvor den fine vin kom fra; vinen, der fik bryllupsfesten til at fortsætte og måske endda blive endnu bedre.

Sådan kunne også de helt almindelige mennesker, som Jesus kaldte til sine disciple – fiskere de fleste af dem – blive til nogen, der med offervilje mod og indsigt bragte evangeliet ud i verden. På den måde var de også med til at få livet glæden og kærligheden til at fortsætte.

Det har betydning også for os, både disciplenes indsats den gang, men også at der bliver ved med at være nogen, der fører indsatsen videre i dag. Det er også vigtigt, at det ikke kræver særlige, perfekte mennesker, men bare at der er nogen, som stiller sig til rådighed.

Og ved brylluppet var det jo netop det helt almindelige, der ved Jesu hjælp viste sig at være det særlige. Troen kan give en ekstra dimension til livet, fordi den kan skabe noget enestående ud af det, som vi ellers ville overse eller ikke regner for noget. Den kan give livet en retning og vise muligheder der hvor der ellers ingen er. Den kan gøre det almindelige til fest og glæde.