Tip en venPrint
 

Velkommen til det danske mindretals kirkeVelkommen til det danske mindretals kirke

Første søndag i fasten Mt. 4,1-11Første søndag i fasten Mt. 4,1-11

 

”Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene”

 

Evangelieberetningen om Jesu fristelse i ørkenen skal høres i forlængelse af hans frelserkald i dåben, hvor himlene åbnede sig, og Guds ånd dalede ned over ham, og hvor den himmelske røst lød: ”Dette er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag”. Her mødes Himmel og jord i Frelserens skikkelse og i det kald, som krævede lydighed af ham indtil døden. Fra nu af går hans jordiske bane fra livet til døden, for at vi i hans navn kan gå fra døden til livet.

De fyrretyve dage og nætter, der nævnes i beretningen om Frelserens fristelse i ørkenen, får os til at rette blikket imod påsken henover fastetiden i kirkeåret, hvor vi forbereder os på højtiden med budskabet om Jesu død og opstandelse. De fyrretyve dage og nætter minder os om hebræernes vandring i Sinajørkenen på vej imod det forjættede land, om Jesu vandring fra sin kaldelse indtil sin frelsergerning på korset og om vor egen gang igennem livet.

Det er en vej, der gås i kamp, som det så tydeligt fremgår af Jesu møde med Fristeren. Også i denne kamp mødes Himmel og jord, nemlig i mødet imellem Djævelen og Jesus, men kun fordi denne afviser ham.

Djævelen repræsenterer de lette løsninger, som vi enten selv finder på, eller som vi lokkes med, og som foregøgler os noget andet end det, Gud vil med os. Vi møder Fristeren i slangens skikkelse i Edens have, som bestyrkede Adam og Eva i at gå deres egne veje, men i virkeligheden førte dem ud på en vej på dødens vilkår. Vi møder ham i skikkelse af Fristeren, der med lette løsninger ville bringe Jesus på andre veje. Men Jesus afviste ham med ordene: ”Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene”. Vi møder Fristeren i os selv, når vi går i rette med Gud om vore kår.

Gud skænker os livet på dødens vilkår, men også på vilkår af sin nåde og barmhjertighed, hvorved vi i Jesu navn kan kalde os for Hans elskede børn - i liv og i død. Amen!