Tip en venPrint

Søndagens læsningerSøndagens læsninger

Find gudstjenestestederne på 


KORT TIL KIRKEN

Sydslesvigs Kirkekontor Sydslesvigs Kirkekontor

Südergraben 36 a,

D-24937 Flensborg

Tlf. 0461-52925

Fax. 0461-9091596

kirken(at)kirken.de

 

Konto: 

Union Bank Flensborg,

BIC: UNBNDE21XXX     

IBAN: DE36 2152 0100 0000 0118 00.

 

 

Sydbank Padborg,

BIC: SYBKDK22     

IBAN: DK34 8065 0001 0217 94

 

 

Torsdag, den 21. september 2017Torsdag, den 21. september 2017

Lyksborg

17

Fønsbo, familiegudstjeneste

Fredag, den 22. september 2017Fredag, den 22. september 2017

FL Ansgar Kirke

10

Kirkegaard, børnehavehøstgudstjeneste

Søndag, den 24. september 2017Søndag, den 24. september 2017

Bredsted

10

Parbo, konfirmandindskrivning

Egernførde                             

10

Mønsted, høstgudstjeneste

FL Ansgar Kirke

10

Kirkegaard, høstgudstjeneste

FL Helligåndskirken

10

Jacobsen

FL Sct. Hans

 

Besøg hos vores venskabsmenighed i Herslev

FL Sct. Jørgen

10

Egeris

FL Sporskifte

10

Hougesen

Frederiksstad

9.30

Vogel

Harreslev

11.30

Böll

Husum

11

Vogel

Lyksborg

10

Fønsbo

Læk

10

Knudsen

Læk

16

Knudsen, med hunden og Gud

Rendsborg

14.30

Mogensen, høstgudstjeneste

Slv. Ansgar

16

Nicolaisen, konfirmandindskrivning

Sørup Sognekirke

9.30

Steen

Tarp

10

Treschow-Kühl, dansk-tysk, høstgudstjeneste

Tønning

14.30

Jørgensen

Valsbølhus

 

se Husum, høstudflugt

Vesterland

10.30

Hansen